Recerques en curs

Trets psicològics de les persones monitores i directors de temps lliure

Es tracta de definir quins perfils són els adeqüats per una persona que vol treballar  en el camp de lleure. Una bona eina de futur per a les escoles d’educador de temps lliure de les Balears. A la nostra web trobareu l’enquesta.

Es recomanable que l’enquesta estigui emplenada per Directors o directores titulades o persones que ja han dirigit alguna vegada activitats de temps lliure

Gràcies per participar.

13 October 2009   Cap comentari

Primera investigació pròpia

Sota el títol “Anàlisi de la situació de les organitzacions d’iniciativa social de les Illes Balears”, l’Observatori de les Organitzacions d’Iniciativa Social - OOIS - de la Fundació Maria Ferret comença la seva tasca investigadora.

Aquest acció és desenvolupa amb la finalitat de redactar el primer ‘Llibre blanc del sector associatiu de les Illes Balears’.

Algunes de les primeres conclusions es donaran a conèixer a l’acte de presentació de l’OOIS, el proper 6 de març de 2009.

18 February 2009   Cap comentari