Notícies d'actualitat

Poca incidència de la Covid-19 en activitats de temps lliure aquest estiu

El Consell de Mallorca ha presentat un estudi on analitzen dades sobre la poca incidència que hi ha tengut la COVID-19 a les més de 250 activitats de temps lliure infatil i juvenil , complint totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents. Segons paraules de Jaume Alzamora, conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local “en un estiu marcat per la pandèmica i en què el lleure de qualitat era més necessari que mai per als infants i joves i per a les famílies que havien de conciliar, el sector ha estat a l’altura de les circumstàncies” .

Podeu consultar l’estudi a la web de l’entitat en el Servei de Joventut.

26 September 2020   Cap comentari

Breu anàlisi de la realitat de les escoles d’educació en el temps lliure

Carme Moner, Martina Perelló i Pep Lluis Riera han publicat a l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019 un estudi amb el títol Formació en el temps lliure: una breu anàlisi de la realitat de les escoles d’educació en el temps lliure a les Illes Balears.

L’estudi, segons els autors, pretén fer una breu anàlisi, de manera general, a aspectes relacionats amb la normativa reguladora de les escoles educatives de temps lliure infantil i juvenil. També facilitar informació sobre els diferents programes impartits i regulats en els diferetns decrets i, finalment, unes primeres xifres de nombre d’escoles i persones titulades.

captura

26 September 2020   Cap comentari

L’expert en educació Eduard Vallory analitza els reptes actuals de l’escoltisme.

El cau educa? I adoctrina? És el cau un espai per la classe alta i mitjana i no sap incloure famílies en situacions socioeconòmiques menys favorables?

L’escoltisme té com a assignatura pendent incloure famílies, infants i joves en situació de vulnerabilitat social?

Aquestes i d’altres qüestions són plantejades a l’article publicat al següent enllaç:

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-risc-mes-gran-de-lescoltisme-es-pensar-que-allo-que-fem-es-el-que-som-eduard


“SI NO PREGUNTES ET REPONDRÀ LA COCA-COLA”

L’educador Jaume Funes alerta que si no s’ensenya els joves a pensar es creen conflictes de convivència.

Podeu veure l’article sencer al següent enllaç:

http://www.regio7.cat/manresa/2017/05/22/no-preguntes-et-respondra-coca/415854.html


13 June 2017   Cap comentari

LA GESTIÓ DEL TEMPS: L’ASSIGNATURA PENDENT A LES ENTITATS SOCIALS

Us facilitem l’enllaç de l’estudi realitzat per la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS), on es posa d’evidència que l’aplicació de mseures de gestió del temps a les entitats socials és encara molt deficitària. Podreu accedir a l’informe complet, així com a les conclusions.

http://xarxanet.org/social/noticies/la-gestio-del-temps-lassignatura-pendent-les-entitats-socials


23 December 2016   Cap comentari

Dades del Voluntariat a Espanya 2015

La Plataforma del Voluntariado de España des del Observatorio del Voluntariado, acaba de presentar el document “Hechos y cifras del voluntariado en España 2015″. Es tracta d’una ampliació de dades estadístiques relatives al voluntariat a España, a més d’incloure informació i dades estadístiques extretes dels baròmetres del CIS, del INE i altres entitats i fundacions.

Us podeu descarregar aquesta publicació al següent enllaç:

www.plataformavoluntariado.org/observatorio-publicaciones.php

26 May 2016   Cap comentari

Creixement de les organitzacions sense ànim de lucre

Varis autors i autores reflexionen sobre el creixement de les organitzacions sense ànim de lucre i sobre la seva relació amb les administracions públiques, les empreses i les polítiques socials. Aquestes reflexions apareixen a la nova publicació sobre la transformació de les entitats socials. Podeu trobar la informació a l’adreça següent:

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/nova-publicacio-sobre-la-transformacio-de-les-entitats-socials-europa

2 February 2016   Cap comentari

Resum de la taula rodona

L’Observatori de les Organitzacions d’iniciativa Social va organitzar el passat dimecres dia 2 de desembre de 2015 la taula rodona amb el títol “La cultura de la transparència: un valor incorporat en les organitzacions d’iniciativa social”. A la taula hi foren representades l’administració pública, el sector empresarial, el voluntariat i organitzacions d’iniciativa social. Així hi participaren el Director General de Participació i Transparència, el sr. Miquel Gallardo, el President de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, el sr. Xavier Torrens, la directora d’EAPNIlles-Xarxa per a la Inclusió social, la sra. Carme Muñoz, i també s’hi afegí el President i soci fundador d’ETICENTRE-Centre per a la gestió ètica de l’empresa, el sr. Miquel Angel Benito.

El President de la Fundació Maria Ferret, el sr. Angel Zaragoza, moderador de la taula introdueix aquesta exposant la justificació de l’elecció del tema. El proper 10 de desembre de 2015 entre en vigor a les CCAA la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des de la Fundació és vol entendre que la transparència i la rendició de comptes pot ser un mitjà per a reforçar el tercer sector, millorar la seva capacitat de comunicació, fidelitzar i dinamitzar el col·lectiu i reforçar els valors d’identitat propis.

Comença així la taula amb l’exposició clarificadora del Director General. Exposa breument el contingut de la llei, la seva propera entrada en vigor i les repercusions al Tercer Sector. Com aquesta llei afecta no només des del punt de vista econòmic, sinó a tots els aspectes organitzatius i d’activitats. És a dir, tracta valors, activitats i el seu impacte, finançament, polítiques de gestió i desenvolupament de persones, visió que es té de la societat i polítiques de comunicació.

Des de la Plataforma de Voluntariat es comenta que el seu treball en xarxa, com espai de col·laboració i cooperació, és per si transparent. Tot i la voluntat d’adhesió de les entitats, aquelles que hi formen part estan compromeses i comparteixen un codi ètic, unes bones pràctiques, amb la seva pròpia comissió d’ètica. La seva dificultat radica més amb les eines de comunicació.

La taula continua amb la presentació de la tasca desenvolupada per EAPNIlles, i amb la presentació del projecte TIPI Ciudadano (Transparència, informació, participació i incidència). Aquest projecte, on EAPN és un dels col·laboradors en la creació i gestió, és d’àmbit nacional i és una eina del ciutadà per fer seguiment a l’activitat política en allò relacionat amb la lluita contra la pobresa.

El representant d’ETICENTRE s’incorpora a la taula i exposa que l’associació que representa és sense ànim de lucre on hi ha empreses i organitzacions de les Illes que tenen per objectiu incorporar criteris ètics al món dels negocis. Destaca la seva aportació a la taula parlant de la important tasca que ha desenvolupat durant aquests darrers anys el tercer sector, suplint les mancances de l’administració.

S’inicia desprès l’interessant debat on les preguntes envolten quina serà la tasca desenvolupada per la Conselleria de Transparència i quin serà, i com es farà el control del compliment de la llei, també es torna a incidir en com afectarà la llei al Tercer Sector així com també la previsió de formació al respecte.

Entre d’altres aspectes que es van tractar ens quedam amb que la transparència ha d’anar més enllà del compliment d’una llei, i no s’ha de veure com activitat addicional burocràtica. S’ha de veure com una oportunitat, com una actitud de les organitzacions que contribueixi a fer confiança social.

També caldrà educar en la participació, no només fer formació, sinó revisar el què fem, com ho fem des de les pròpies organitzacions i cara a l’exterior, construint i millorant els sistemes de comunicació i difusió, que ens permetin explicar el valor i la raó de ser d’aquestes entitats.

La Fundació Maria Ferret conclou la taula, tot i que el tema està iniciat i per tant tenim la voluntat de seguir treballant al respecte.

img_0441

8 December 2015   Cap comentari

TAULA RODONA

El Patronat de la Fundació Maria Ferret –Escoltisme i Guiatge de Mallorca-
es complau a convidar-vos a
la taula rodona organitzada per l’Observatori de les Organitzacions d’Iniciativa Social que és realitzarà dimecres dia 2 de desembre de 2015 al Club Diario de Mallorca (C/ Puerto Rico, 15 Palma) a les 19:00h amb el títol:
La cultura de la transparència: un valor incorporat en les organitzacions d’Iniciativa Social

Hi intervenen:
Miquel Gallardo Director General de Participació i transparència
Xavier Torrens Plataforma del voluntariat de les Illes Balears
Carme Muñoz EAPN Illes. Xarxa per a la Inclusió Social

Ho presenta i modera:
Angel Zaragoza President de la Fundació Maria Ferret

26 November 2015   Cap comentari

El Govern de les Illes Balears posa en marxa el Fòrum Balear del Voluntariat

El Govern de les Illes Balears va aprovar en Consell de Govern el Decret 83/2015 que regula la composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat.

El Fòrum Balear del voluntariat és l’òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries i de la investigació en matèries d’interès general reconegudes en l’article 4 de la Llei 3/1998 del Voluntariat de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10376/570709/decret-83-2015-de-25-de-setembre-pel-qual-es-regul

30 October 2015   Cap comentari

23 propostes per l’abordatge polític de la innovació social i l’empreniment social

Un treball col·laboratiu entre partits polítics, entitats socials, sector educatiu i administració pública de la RED CREACTIVA

http://www.redcreactiva.org/noticia/23-propuestas-para-el-abordaje-pol%C3%ADtico-de-la-innovaci%C3%B3n-social-y-el-emprendimiento-social

26 October 2015   Cap comentari