Enquesta per a educadors de temps lliure

Des de l’OOIS-Fundació Maria Ferret us animam a participar de l’enquesta per a monitors i monitores, directors i directores de temps lliure. Es tracta d’una valoració de les caracteristiques psicològiques de les persones monitores i directors en activitats de temps lliure. La intenció és que sols l’emplenin aquelles persones que ja són Directors actualment. Es pot emplenar sobre paper o bé directament per coreu electrònic i enviar-ho a la Fundació. Posteriorment i un cop s’hagi treballat el resultat,  es convocarà una activitat d’exposició de les dades i una valoració amb un debat obert on poder participar-hi totes les escoles d’educadors i teixit associatiu interessat en la intervenció infantil i juvenil.

Ànim i salutacions.

 

Sexe_______________Edat_________________ Municipi _________________Illa_____________________________________

Titulació __________________________________Escola on es va titular _____________________________________________

 

VALORACIÓ DE CARACTERISTIQUES PSICOLÒGIQUES

A continuació te presentam una sèrie de característiques per a la seva valoració. Cal marcar una X al quadre de la primera casella d’aquelles característiques que consideris imprescindibles per a la realització de la tasca com a persona monitora o directora. Marca la segona casella a les que consideris aconsellables,. Si la característica no te pareix necessària marca la tercera casella. Al final del qüestionari tens un espai per si vols anotar alguna característica que consideris necessària i no estigui al llistat. Gràcies per la teva col·laboració

Característiques                                                                                      Imprescindibles      Aconsellables                        Innecessàries 

1.     Auto coneixement emocional. Coneixement de les nostres               

pròpies emocions i com ens afecten

2.     Auto control emocional. Reconèixer quines emocions son                 

passatgeres ( disgust emocional) i quines són perdurables

3.     Empatia. Reconèixer les emocions alienes i entendre-les

4.     Relacions   interpersonals. Bones relacions amb els altres

Capacitat per a relacionar-se a tots els nivells de l’organització

I fora d’aquesta. Bon entramat socio-familiar.

5.     Resiliència. Capacitat per fer front a les adversitats de la vida,

superar-les, i ser transformat positivament per aquestes.

 

 

Característiques                                                                                       Imprescindibles      Aconsellables                    Innecessàries 

6.     Iniciativa i creativitat. Capacitat per afrontar i resoldre els

reptes de la intervenció sense un continu assessorament extern.

7.     Humor. Ser capaç de trobar lo còmic dintre la pròpia dificultat

( diferent que riure’s de la dificultat)

8.     Autoestima. Valorar-se adequadament

9.     Fortalesa psicològica. Capacitat per afrontar fets estressants i

no decaure

10. Involucració. Ser capaç d’involucrar-se completament en la situació

però evitant la personalització de l’actuació.

11. Control sobre el context. Afrontar la situació percebent certa capacitat

per influir en l’entorn, en els esdeveniments i en les persones.

12. Desafiament. Percepció i enfrontament de les situacions vitals

com a un desafiament personal

13. Empatia transcultural. Comprensió de les emocions de l’individu

Per sobre de les diferències culturals

 

 

 

 


Característiques                                                                                      Imprescindibles      Aconsellables                        Innecessàries 

14. Actitud positiva enfront el contratemps.

15. Habilitats de negociació. Capacitat per a la prevenció, fer front als

Conflictes i conciliar els diferents interessos que puguin sorgir en una

situació de crisis, de manera diplomàtica i pacífica.

16. Capacitat per a resoldre problemes. Capacitat per fer front i resoldre

adequadament, els problemes que puguin sorgir.

17. Estil atribucional flexible. Habilitat per atribuir els èxits i els fracassos,

De manera flexible i objectiva, a factors intrínsecs i/o extrínsecs a

nosaltres mateixos, segons calgui.

18. Motivació intrínseca. Ser capaç d’actuar per motivació pròpia, no per

incentius externs.

19. Tolerància a la frustració. Capacitat per emetre i rebre missatges

davant situacions adverses, malgrat els successius fracassos que

s’hagin donat

 

 

 

 

 

Característiques                                                                                      Imprescindibles      Aconsellables                        Innecessàries 

20. Capacitat d’anàlisis i percepció global de la realitat. Capacitat per                  

adoptar una visió analítica i/o sintètica de la realitat, en funció del

més adient a la situació. 

21. Habilitats de comunicació. Capacitat per emetre i rebre missatges

adequadament, mitjançant un correcte ús de la comunicació, tant

verbal com no verbal. 

22. Capacitat d’adaptació. Flexibilitat per adaptar-se a distints ambients,

situacions i/o persones, de manera funcional ( no disruptiva)

23. Estabilitat afectiva – emocional. Constància i regularitat a l’estat anímic.

Capacitat per a reaccionar amb estabilitat davant les diferents situacions

i/o persones.

24. Ser eficaç. Capacitat per a dur a bon terme les accions.

25. Ser eficient. Capacitat per a maximitzar els recursos disponibles

 

 

 

 

 

 

Característiques                                                                                      Imprescindibles      Aconsellables                        Innecessàries 

 

26. Confiança amb un mateix. Afrontar la intervenció amb expectatives

positives.

27. Carisma personal. Encant personal. Atractiu social.

28. Mentalitat Oberta. No descartar a priori cap procediment en la

intervenció

29. Capacitat de feina en equip. Capacitat per a compenetrar-se amb

l’actuació de l’equip.

30. Donar un lloc a l’altre persona. Capacitat per acceptar als altres

com iguals, per poc molt poc que es pareguin a nosaltres.

31. Saber quin és el nostre lloc. Saber quin és el nostre paper i ser capaç de

Valorar-ho adequadament davant els altres.

 

 

 

 

 

 

 

Característiques                                                                                      Imprescindibles      Aconsellables                        Innecessàries 

 

32. Intel·ligència emocional. Capacitat per a reconèixer els nostres propis

sentiments i els dels altres, motivar-nos i ser capaços de mantenir una

relació adequada.

33. Capacitat per assumir i encaixar errors. Ser capaços d’assumir les nostres

responsabilitats.

34. Acceptació del rol. Ser capaços d’assumir el nostre paer en la intervenció

 

Indicau quines altres característiques afegiríeu:  

0 comentaris

De moment no hi ha cap comentari..

Deixa el teu comentari al següent formulari